ثی ثُده

نظرتونو به یه مطلب جدید از سری پست های عدس پلو جلب میکنمخنده

لی لی: نهار چی بزارم؟

علی: عدث پلو!

لی لی:  سبز  بازم...

بابا(که هیچ وقت نظری تو این مسائل نمیده با دیدن قیافه لی لی وارد بحث میشه):من میگم ماکارونی بزار.

علی: نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، من میگم عدث پلو.

لی لی: قیافه هامون مثل عدس شده.سبزمیرین جلو آینه این حسو ندارین؟

بابا:چرا ! خنده

علی: نه!

لی لی: خوب رای میگیریم. بابا میگه ماکارونی، علی میگه عدث پلو، منم میگم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم    ماکارونــــــی بغل

بابا: آره پس اکثریت ماکارونیه.

علی:قهر

(یک ربع بعد لی لی مشغوله آشپزیه)

علی(وارد آشپزخونه میشه): داری ثی کار میکنی؟

لی لی: آش       پزی       مژه!

علی: ثی پَذیدی؟

لی لی: ما کا رو نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینیشخند

علی: مگه من نگفتم عدث پلو؟

لی لی: چرا ولی خوب رای گرفتیم دیگه.

علی:منتظرخوب!

لی لی: خوب دیگه شما گفتی عدث پلو، من و بابا گفتیم چی؟

علی: ماکارونی.

لی لی: خوب ما چند نفریم؟

علی: منتظر2  تا.

لی لی: شما چند نفری؟

علی: منتظریکی.

لی لی: دو بیشتره یا یک؟

علی(خیلی قاطع) :یک!

لی لی:نه خیر دو بیشتره.

علی: نه خیر من بیثترم!!

(اینو میگه و صحنه رو ترک میکنه...)

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۳/٢۳ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ توسط *لی لی* نظرات ()

Design By : Pars Skin