ثی ثُده

علی: نهار شی پَذیدی؟

لی لی: پلو گذاشتم با تُن بخوریم. خوبه؟

علی: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآره مامان من پلوتن خیلــــــــــــــــــــــــــی دوث دارم.

(کمی بعد سر نهار)

علی: خیلی خوشمذثت. میدونی مامان من پلوتون خیلــــــــــــی دوث دارم بغل

لی لی: نوش جونت عسلم قلب

علی: میدونی مامان من و بابا یه روذ تو خیابون یه ماشششششین دیدیم اونم اثمشش پلوتن بودخوشمزه.

لی لی:   خنده پروتون!

علی: تاذه اثم ثَگ میکی موثَم تو سی دیش پلوتن بود!

لی لی: خنده ای ول. دیگه چی؟

علی: شِرا اِنقَد می خندی من حرف میذنم؟

لی لی: چی کار کنم خوب قهقهه تو ادامه بده.

علی: نیشخند هیشششی دیگه. تموم شششششُد.

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۸/۱٧ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ توسط *لی لی* نظرات ()

Design By : Pars Skin