جا مانده

احساس میکنم جا موندمناراحت

خیلی حس تلخیه حس جا موندن... حس اینکه باز زمانش فرا رسید، دعوت شده ها رفتن و باز من...

با اینکه هیچ اقدامی جز دعا برای حج  نکردم ولی چند ساله امیدشو دارم و هی به خودم میگم امسال میرم انشاءالله. بعد که این ایام میشه و میگذره و ... حالم خراب میشه.

 

حالم خیلی بدهناراحت

حس بدیه حس جا موندنگریهبا همین حس و حال هی میگم خدایا اونایی که امید رفتن دارن و منتظرنو نا امید نکن.

/ 2 نظر / 33 بازدید
پرشکوه

سلام عزیزم انشاا.. نصیبت میشه اشکالی نداره به موقعش میری.