در نره

علی: بابا! پیث من می خوابی؟

با با: باشه. برم جیش کنم بیام.

علی: آره! برو جیث کن، جیثت در نره تو اتاق من یه وقت!

/ 7 نظر / 10 بازدید
mona

سلام دوست عزیز ....................................آپم........................ خوشحال میشم وقت کردی بهم سر بزنی منتظر حضورت هستم... _______★★★★★_______★★★★_____ _____★★★★★★★____★★★★★★__ ___★★★★★★★★_★★★★★★★★★___ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★___ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★____ __★★★★★★★★★★★★★★★★★★★____ __★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★__ ___★★★★★★★★★★★★★★★★★★___ ____★★★★★★★★★★★★★★★★___ ______★★★★★★★★★★★★★★___ ________★★★★★★★★★★★★___ __________★★★★★★★★★_____ ___________★★★★★★★ ______ ___________★★★★★★ _______ ____________★★★★_______ ____________★★★_______ ___________★★________ __________★_________ _________★__________ ________★__________ ________★__________ ________★_________ _________★__________ ___________★__________ _____________★_________ _______________★_________

وحید زایری

[قهقهه][قهقهه][قهقهه] خوب بعدث ثی ثد ...! [نیشخند]

بهنام

چه بابایی . چه جواب ضایعی داده

دختر بارونی

[قهقهه]راست میگه دیگه! اتاقش کثیف میشه خوب![نیشخند]

آسمان

بچه حق داره[قهقهه][قهقهه][زبان][قلب]