پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

دنیای بچه ها...

علی: مامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، میثه من اَثب باثم؟ لی لی: وا! خدا نکنه مامان اسب بشی. علی: پَث میثه من گـــــــــــــــــــــــــاو بِثَم؟ لی لی: پناه ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 24 بازدید

بر حاشیه برگ شقایق بنویسید گل تاب فشار در و دیوار ندارد

دل علی کجا، دل عالمیان؟                                         گل علی کجا و گلهای جهان؟ دل بریده ز گلی،                          گلی به رنگ ارغوان دل بریده ز ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 80 بازدید