پست های ارسال شده در آبان سال 1392

اومممممممممممممممممممم...

خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد                                                           آرزومند نگاری به نگاری برسد لذت وصل نداند مگر آن سوخته ای                                                         ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 58 بازدید