# حرفای_علی

دنیای بچه ها...

علی: مامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، میثه من اَثب باثم؟ لی لی: وا! خدا نکنه مامان اسب بشی. علی: پَث میثه من گـــــــــــــــــــــــــاو بِثَم؟ لی لی: پناه ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 20 بازدید