# حرفای_لی_لی

فوووووووووووووووووووت

وقتی همه چیز خیلی آروم و دلنشین باشه، خوب آدم نوشتنش نمیاد! احساس میکنم خیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بزرگ شدم دیگه.   تولـــــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــــــــــــــبارک    
/ 19 نظر / 15 بازدید