# عشق

اومممممممممممممممممممم...

خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد                                                           آرزومند نگاری به نگاری برسد لذت وصل نداند مگر آن سوخته ای                                                         ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 65 بازدید